Bemutatkozás

Főoldal

 

Vargáné Szalai Kata - Varga Tamás - Marton Gergely
A mindennapos testnevelés hatása a Dél-Dunántúl lakosságának sportolási szokásaira és életmódjára

Absztrakt

Magyarországon az utóbbi években stratégiai kérdéssé vált a sport. Ennek egyik lépése a mindennapos testnevelés bevezetése a közoktatásban. A törvény bevezetésének célja, hogy a felnövekvő generáció életmódjába beépüljön a mindennapi fizikai aktivitás igénye és az egészséges életmódra való törekvés. Vizsgálatunk során felmértük a Dél-Dunántúl különböző településtípusain élő lakosságot arra vonatkozóan, hogy milyen eltéréseket vagy éppen azonosságokat mutatnak a sportolási hajlandóság, az egészséges életmód és a káros szenvedélyek témaköreiben. Az online mintavétel során 634 főt értünk el. Az adatfeldolgozás MS Excel program segítségével történt. Kutatásunkból kiderül, hogy az életmódból adódóan a rurális és urbánus terekben a sportfogyasztást és az egészséges életmód kérdésköre kiegyenlítődött. Az éppen aktuális trendek mindenhova elérnek településtípustól függetlenül. Igény lenne a helyes életvitelre, viszont a megvalósítással adódnak a legnagyobb problémák. A mindennapos testnevelés eddigi eredményessége, hogy elméletben helyes irányba tereli az egészséges életvitel és a mindennapos testnevelésről való gondolkodás, viszont az aktív sportfogyasztás a gyakorlatba nem képes megvalósulni, ahogy az egészséges táplálkozás sem. A társadalom kognitív képzetében jól szerepel, de a mindennapokba már nem épül be.


Kulcsszavak
kisváros, társadalmi tőke, reziliencia

Vargáné Szalai Kata - Varga Tamás - Marton Gergely 2021: A mindennapos testnevelés hatása a Dél-Dunántúl lakosságának sportolási szokásaira és életmódjára. Területfejlesztés és Innováció, 14(1-2) pp. 17-23.

Vissza (2021)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció