Bemutatkozás

Főoldal

 

Barcza Attila – Alpek Levente – Csapó János – Hinek Mátyás – Marton Gergely
A COVID világjárvány és az energiaválság hatása a Sopron-Fertő turisztikai térség szezonalitására

Absztrakt

Mind a nemzetközi, mind a magyar turizmus esetében a szezonalitás – vagyis a térben és időben eltérő mértékbenérkező kereslet megjelenése – kérdésköre az egyik legfontosabb és legnagyobb – komoly társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokkal bíró – kihívásokat rejtő területnek számít és a világ legtöbb úti céljának egyik legégetőbb problémájaként tartják számon, különösen a fenntarthatóság tekintetében (Duro – Turrión-Prats, 2019; Formádi –
Varga-Toldi, 2020). Ennek ellenére azt is fontos kiemelnünk, hogy jelenleg nem áll még rendelkezésre egy sztenderdizált, a szezonalitás mértékét globálisan összehasonlíthatóvá tevő nemzetközi mérési módszertan. A fent említett jelenségek alapján jelen tanulmány és kutatás fő célja a Sopron-Fertő desztináció turisztikai szezonalitásának feltárása és elemzése többféle módszertani megközelítés, így a Gini-index, egy reprezentatív fogyasztói kérdőív és szakértői interjúk segítségével. Az elemzés azon túl, hogy kimutatja a 2008-2021 közötti turisztikai kereslet szezonalitását, különös hangsúlyt fektet a legújabb események elemző bemutatására, így a COVID-19 világjárvány és a 2022 derekára kialakult energiaválság legfrissebb hatásai által befolyásolt folyamatokra, amivel párhuzamosan olyan új irányokra és kihívásokra vonatkozó implikációkat tár fel és tesz javaslatot, amelyek a hazai desztinációk nagy részében is relevanciával bírnak.

Kulcsszavak
COVID, válság, turizmus, Sopron-Fertő térség, Gini-index

Barcza A. et al. 2022: A COVID világjárvány és az energiaválság hatása a Sopron-Fertő turisztikai térség szezonalitására. Területfejlesztés és Innováció, 15 (1-2), 3-10.

Vissza (2022)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció