Bemutatkozás

Főoldal

 

Hornyák Sándor – Korom Annamária – Karancsi Zoltán – Korom Pál Ferenc
Klímaadaptáció és csapadékvíz-gazdálkodás a környezetesztétika tükrében Szeged-Tápén

Absztrakt

A klímaváltozás befolyásolja a települések élhetőségét, ami a városokban „érzékelhetőbben” nyilvánul meg. A vidéki, falusias vagy kertvárosi övezetekben számos potenciál van a klímaváltozásból fakadó negatív hatások ellensúlyozására, például a csapadékvíz-gazdálkodás terén. A közös érdek nyilvánvalónak tűnik a település kezelői, fejlesztői és lakói között, mégis számos konfliktusmező rajzolódik ki.A környezeti változásokra nehézkesen reagáló vízügyi és területfejlesztői szakma és jogszabályozási környezet késve teremti meg azt a hivatalos „közös nevezőt”, ami megkönnyítené a klímatudatos szakemberek (vízügyi, területfejlesztői, stb.) munkáját. Miközben sora születnek olyan tudományos munkák (Bende Cs. – Nagy Gy. 2016; Papp Á. 2017; Balatonyi L. et al. 2021), amelyek a települések élhetőségével és a klímaadaptáció lehetséges megoldásaival foglalkoznak. Településfejlesztési és településesztétikai kutató csoportunk lényegi törekvésnek tartja, hogy az emberek és az általuk kialakított közösségek jól érezzék magukat a (lakó)környezetükben testileg és lelkileg egyaránt. Érzékeljék és ha szükséges tegyenek meg mindent környezetük állapotának megóvásáért, pusztulásának megállításáért. Az egyén környezetével esztétikai minőségében kerül kölcsönhatásba, amelyre egyre nagyobb hatással van a változó klíma és az arra adott jó vagy éppen rossz megoldások hatásai. Ezek a megoldások nem feltétlenül klímaadaptívak, de meghatározzák az utcakép esztétikai minőségét is. Úgy gondoljuk, hogy az esztétikai szempont bevonása megteremtheti azt a közös szegmenst, amely révén minden szakma által felmérhetőek és összeegyeztethetőek lehetnek azok a teendők, amelyeket meg kell valósítani egy élhetőbb város és egy esztétikusabb városkép megteremtéséért. Ezt a kérdést vizsgáljuk meg alaposabban ebben a tanulmányunkban a korábbi kutatásaink, terepbejárásaink során szerzett tapasztalataink felhasználásával. A választott mintaterületen, Szeged-Tápén bemutatjuk és elemezzük a fennálló közterületi zöldfelület- és csapadékvíz-kezelési problémákat, illetve az utcák és lakóingatlanok földrajzi helyzetéből következő eltérő benapozottságból következő klímaadaptációs különbségeket.

Kulcsszavak
klímaváltozás, klímaadaptáció, környezetesztétika, csapadékvíz-gazdálkodás, településfejlesztés

Hornyák S. et al. 2022: Klímaadaptáció és csapadékvíz-gazdálkodás a környezetesztétika tükrében Szeged-Tápén. Területfejlesztés és Innováció, 15 (1-2) 11-25.

Vissza (2022)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció