Bemutatkozás

Főoldal

 

Till Dávid Botond
Szubkulturális térhasználat Pécsen

Absztrakt

A kutatás a szubkultúrák városi térre gyakorolt hatását hivatott feltárni, pécsi példákra támaszkodva. Központi szerepet képvisel a vizsgált csoportok térhasználatának mentális térképekkel történő modellezése, valamint a város liminális tereinek felderítése során érzékelhető, azokban megvalósuló konfliktusok hátterének vizsgálata, illetve azokértelmezése, melynek felderítésében egy lakossági kérdőív volt segítségemre. Munkám elsődleges célja a szubkultúrák, csoportosulások előfordulásának megjelenítése a városi térben, arra gyakorolt hatásuk bizonyítása, valamint egymás közötti viszonyrendszerük ismertetése. A kutatás eredményeinek tudományos jelentősége a kreatív településfejlesztési
gyakorlatokban hasznosulhat, külföldi példákra hivatkozva új mintát szolgáltat a kulturális programok jövőbeli változásainak eszközöléséhez.

Kulcsszavak
Till D. B. 2022: Szubkulturális térhasználat Pécsen. Területfejlesztés és Innováció, 15 (1-2) 26-34.

 

Vissza (2022)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció