Bemutatkozás

Főoldal

 

Tőkés Tibor:
A területfejlesztés új letéteményese Franciaországban:
a Területi Egyenlőségért Felelős Hivatal

Absztrakt

A Területi Egyenlőségért Felelős Hivatalt (Commissariat général à l’égalité des territoires- CGET) 2014-ben hozták létre. A CGET a DATAR örökösének tekinthető, hiszen küldetése hasonló, mint az egykori Területrendezési és Regionális Tevékenységet irányító Központé volt. A hivatal három, DATAR (a területfejlesztésért és a regionális attraktivitásért felelős minisztériumközi hivatal), CIV (a városokért felelős minisztériumközi főtitkárság) és az Acsé (társadalmi kohézióért és esélyegyenlőségért felelős iroda), a francia területfejlesztés rendszerében meghatározó szervezet egyesítésével jött létre. Feladata a területi egyenlőség nemzeti politikájának a megalkotása és érvényesítése, e cél érdekében összehangolja az egyes minisztériumok, állami szervek munkáját. E feladat ellátása során meghatározza, elkészíti és működteti a területi egyenlőség politikáját és a nemzeti várospolitikát. Részt vesz a 2014-2020 közötti az állam és a régiók között kötendő tervszerződések előkészítésében, összehangolásában és végrehajtásában. E feladatokból következik, hogy a CGET hasonló szereppel bír, mint a DATAR és hasonlóan elődjéhez igen fontos szerepet tölt be a francia területfejlesztés célkitűzéseinek megvalósításában és a francia térszerkezetben meglévő egyenlőtlenségek mérséklésében, Franciaország versenyképességének növelésében.


Kulcsszavak:
CGET, DATAR, francia területfejlesztés, területi egyenlőség politikája, tervszerződések

Tőkés T. 2018: A területfejlesztés új letéteményese Franciaországban: a Területi Egyenlőségért Felelős Hivatal. Területfejlesztés és Innováció, 12(1) pp.20-25.

Vissza (2018)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció